Nyhetsarkiv

Lev 228 dagar längre med oss

Visste du att ditt liv i snitt förkortas med 228 dagar om du jobbar på Kungsgatan? I förra upplyste vi genom en kampanj Stockholmarna vad det innebär att jobba i en innerstad som dagligen trafikeras av tunga diesellastbilar.

Kampanjen bestod av stora skyltar, strategiskt utplacerade för att synas och väcka uppmärksamhet. Med hjälp av eventpersonal delade vi också ut ett DR och ett erbjudande. Syftet med kampanjen var helt enkelt att berätta vad våra konkurrenter bidrar med då de kör runt med tunga fordon och hämtar återvinningsmaterial.

Faktan i vår kampanj hämtades från Miljöbarometern, som kontrollerar luftkvalitet på uppdrag av Stockholms Stad. Fakta som talar för sig självt: Årsmedelvärdet av partikelutsläppen på Kungsgatan 20-28 ug/m3. På en lugnare gata är värdet istället 10-15 ug/m3. En ökning av 10 ug/m3 betyder statistiskt sett en ökad dödsrisk med 1,2% för dig som fyllt 30. Det i sin tur betyder – i snitt – ett 228 dagar kortare liv än hos någon som jobbar på en mindre gata. Miljöbarometern påpekar i sin undersökning att “Föroreningar i luften beräknas påverka befolkningens medellivslängd mer än trafikolyckor gör”. Anledningen? En stor del beror på de tusentals tunga dieselfordon som dagligen trafikerar vår innerstad.

Det tycker vi är starka argument för att byta till fossilfri återvinning redan idag!

VÄLKOMMEN MTG TILL SVERIGES GRÖNASTE ÅTERVINNINGSTJÄNST.

Vi är glada att kunna presentera MTG bland våra nya kunder för i år!

MTG är en ledande internationell digital underhållningskoncern och som formar framtidens underhållning genom att förena konsumenter med innehåll de älskar på så många sätt som möjligt. Deras varumärken omfattar TV, radio och nästa generations underhållning inom e-sport, digitala videonätverk och online-spel. MTG har sitt ursprung i Sverige.
Källa: MTG

Nytt kontor, mer centralt!

Vi växer så det knakar! För att matcha våra mål och ambitioner har vi nu ett större och mer centralt kontor i City! Välkommen upp till Engelbrektsgatan 31 på en fika hos oss!

Office Recycling AB har blivit ett Gasellföretag!

Vi har blivit utvalda som Gasellföretag av Dagen Industri! Att bli utnämnd till Gasellföretag är en ära och vi tackar hjärtligen Dagens Industri för denna utmärkelse. Vi vill tacka alla de som gjort det möjligt för oss, våra medarbetare samt till alla våra fantastiska kunder – stort tack för det stora förtroende ni ger oss.

Kriterier för Gaseller
Företagets fyra senaste årsredovisningar ligger till grund för Gasellundersökningen. För att utses till Gasell måste företaget uppfylla följande kriterier:
* ha en omsättning som överstiger 10 Mkr
* ha minst tio anställda
* ha minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret
* ha ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren
* ha ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt
* ha i allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner
* ha sunda finanser
Källa: Dagens Industri, DI Gasell

Office Recycling AB blev finalister till Veckans Affärers Hållbarhetspris, E-Prize 2016!

Vi blev finalister och det motiverar oss nu att bli världsledande på det vi gör!

Checka in intervjun här!
läs här

Checka även in de andra fantastiska finalisterna samt ett sjyst bildspel!
läs här

Eon interjuvade vår VD och Grundare.

Läs intervjun här.

läs här

Välkommen Erik Olsson Fastighetsförmedling AB till Sveriges grönaste återvinningstjänst.

Välkommen Centerpartiet till Sveriges grönaste återvinningstjänst.

Välkommen Lo Tcos Biståndsnämnd till Sveriges grönaste återvinningstjänst.

Välkommen PR Vård till Sveriges grönaste återvinningstjänst.