Office Recycling AB har blivit ett Gasellföretag!

Vi har blivit utvalda som Gasellföretag av Dagen Industri! Att bli utnämnd till Gasellföretag är en ära och vi tackar hjärtligen Dagens Industri för denna utmärkelse. Vi vill tacka alla de som gjort det möjligt för oss, våra medarbetare samt till alla våra fantastiska kunder – stort tack för det stora förtroende ni ger oss.

Kriterier för Gaseller
Företagets fyra senaste årsredovisningar ligger till grund för Gasellundersökningen. För att utses till Gasell måste företaget uppfylla följande kriterier:
* ha en omsättning som överstiger 10 Mkr
* ha minst tio anställda
* ha minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret
* ha ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren
* ha ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt
* ha i allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner
* ha sunda finanser
Källa: Dagens Industri, DI Gasell