Om oss

Vi är ett aktivt val som gör skillnad på riktigt.

Att kombinera återvinning med lönsamhet och hållbarhet är vår affärsidé. Genom att lastoptimera våra transporter gör vi det med färre körningar än vår konkurrenter. Dessutom med fordon som enbart drivs på biogas 100 och el. Resultatet blir att du som vår kund direkt reducerar dina koldioxidutsläpp, och det utan att betala mer.

Att bevara världen till kommande generationer är allas ansvar. Som vi ser det handlar allt om aktiva val. Aktiva val i att välja tjänster och företag som är fria från oljeberoende. Aktiva val i att hushålla med, och återanvända, de resurser vi förbrukar.

I dag har vi en växthuseffekt som sakta men säkert smälter våra polarisar, stigande hav och ökande vattenbrist. Dessutom orsakar kväveoxider försurning, övergödning och skador på våra andningsorgan. Vad än värre är beräknar UNHCR att det år 2050 kommer finnas miljontals klimatflyktingar. Tillsammans, genom våra egna aktiva val, kan vi förhindra detta. Enligt Naturskydds-föreningen måste det ske snart: Utsläppen av växthusgaser bör vara nära noll i världen 2050 och i Sverige redan år 2030.

Vi hoppas att du är redo att göra ett aktivt val. Tveka inte att kontakta oss så berättar vi mer om morgondagens återvinning och hur vi tillsammans kan bidra till en bättre värld.