Referenser
”Vi har haft möjligheten och nöjet att arbeta med Office Recycling under flera år och varit nöjda.
Våra gemensamma ambitioner att arbeta miljömålmedvetet inom de områden vi är verksamma känns bra. Vi upplever ett mycket bra samarbete med Office Recycling, alltid lyhörda, hjälpsamma, positiva och trevliga. Snygga källsorteringskärl för olika kategorier som passar bra in i vår kontorsmiljö. För en hållbar framtid som vi alla kan bidra till var och en på sitt sätt.”

Roland Siggesson
”Vi har varit kund till Office Recycling i flera år. Vi gillar deras ledarskap och hållbarhetsperspektiv, att det avfall som uppkommer blir ett naturligt och snyggt inslag i vår miljö och går så lite åverkan som möjligt på miljön.
De har dessutom trevlig personal och bra service och kommer med utvecklingsförslag när så behövs.”

Sandra Rosén Larsson
”Office Recycling har ökat vårt medvetande om miljö och återvinning. Varje gång de plingar på dörren för tömning är det i tid och alltid med ett trevligt bemötande. Vi är väldigt nöjda med deras tjänster och ser det som en naturlig del av vårt miljöarbete.”

Linda Ankén
För oss är det viktigt att värna om vår miljö och bidra till att minska avfallet. Idag har vi en sorteringsmöbel där vi sorterar el, ljuskällor, aluminium, glas mm samt en stor behållare där vi återvinner plast. Att samarbeta med Office Recycling var en självklarhet när vi tittade på potentiella leverantörer. Vi tycker att Office recycling är flexibla, professionella och alltid bara ett samtal bort. Office Recycling värnar om miljön och kunden!

Lotta Ekman
”Källsortering är en viktig del i vår mijlöpolicy som vi har upprättat för att bidra till en mer hållbar värld. Vi uppskattar att Office Recycling har ett helhetstänk utöver återvinning, t ex miljövänliga transporter.”

Lisa Hjelm Lundvik
”Att hyra miljörör och ”avfallsmöbel” med fossilfri hämtning av avfallet löste ett stort problem för vårt miljöcertifierade utbildningsföretag.”

Eva Jensen
”Vi har jobbat med Office Recycling i flera år och är mycket nöjda med deras flexibla, snygga lösningar och miljövänliga hantering.”

Kristina Björlin
”Har varit kund hos Office recycling under många år och är mycket nöjd, dom har dessutom snygga miljörör som smälter in i vår arbetsmiljö.
Vi på Lumesse tycket att det är viktigt att ha miljömedvetna leverantörer.”

Lena Grenman
”Vi använder Office Recycling därför att vi tycker dem är mycket snabba och serviceminded. Dessutom har de har de smarta och moderna sorteringstjänster som bidrar till att göra miljön mycket bättre.”

Simon Svahn
”Kornetten arbetar med att minimera sin påverkan på miljön för att bidra på det sätt vi kan till en hållbar utveckling. Ett sätt är att jobba med Office Recycling för vårt kontoravfall.”

Daniel Oppenheim
”Det ska vara enkelt att värna om miljön och att aktivt verka för ett hållbart samhälle.
Genom att arbeta med Office Recycling är ingenting svårt!”

Therese SöderströmNär du både kan sänka dina kostnader och bidra till en bättre miljö så finns det inte så mycket att fundera på. Ta det plus väldigt trevlig och hjälpsam servicepersonal med inställningen *inget är ett problem* så har du en bra sammanfattning av Office Recycling.

Johan Axberg
”Vi jobbar medvetet med miljöhantering och vi låter OfficeRecycling ta hand om vårt pappers- och elektronikavfall”

Mats Norberg
”Vi är en personlig och engagerad leverantör av produkter och lösningar för kommunikation över fibernät.”

Kjell Stuborn
Jag upplever att Beans och OR har en samsyn när det gäller miljö och framtida satsningar.

Johan Danielson
Som ett led i vårt arbete för miljö och hållbarhet är det viktigt att vi väljer leverantörer med omsorg. Vi är stolta över att vår hantering av kontorsåtervinning utförs av Office Recycling som förutom att de ger fin service även kör sina transporter på fossilfritt drivmedel. Framtiden är allas vårt ansvar.

Patricia Ljunggren
Unizon samlar över 120 kvinnojourer, tjejjourer och andra idéburna stödverksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld.